Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

//

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

AS Eesti Leivatööstus sai 2018.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust summas 4 845 eurot, mille abil viiakse perioodil 03.04.2018 kuni 30.11.2018 ellu projekt AS Eesti Leivatööstus detailne energia- ja ressursiaudit”.

AS Eesti Leivatööstus viib projekti raames läbi Tartus asuva tootmisüksuse tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi. Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailse auditi lõpparuanne, mis sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.

 

2018-07-23T13:52:25+00:00