LENNUTAME

ITAALIASSE

3 LIHTSAT SAMMU, 

KUIDAS KAMPAANIAS OSALEDA

1. Osta Eesti Leivatööstuse Ciabatta tooteid.  Võta kindlasti ostutšekk!

2. Registreeri oma ostutšekk siin lehel olevas vormis ning hoia kindlasti ostutšekk alles – seda on võidu kättesaamiseks vaja.

3. Korda tegevust, sest nii suurendad oma võiduvõimalusi.

Kui oled ostnud Eesti Leivatööstuse Ciabatta, siis registreeri oma ostutšekk ära siin. Täida lihtne vorm, kontrolli kindlasti andmete õigsust ja vajuta SAADA. Kui loosiõnn naeratab, siis võtame Sinuga kindlasti ühendust!

Pea meeles, et ühte ostutšeki numbrit saad kasutada ainult ühe korra. Sama ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreerimine.

 

Kinkekoti võitjad:

08.06: Sirli Jaomaa ja Sirje Metsis

22.06: Malle Kalmus ja Väino Tippi

06.07: Pille Pihelgas ja Alar Kaar

20.07: Marju Tartes ja Anneli Vessel

03.08: Kaja Peetersoo ja Juta Aasa

17.08: Minna Sisask ja Kristina Jurova

Peaauhinna võitja:

Ly Härm

CIABATTA KAMPAANIA AUHINNAD!

Augusti lõpuni loosime välja auhindu!

Iga kahe nädala tagant loositakse kampaanias osalejate vahel välja 2 kingikotti maitsvate Eesti Leivatööstuse toodetega.

Peaauhinnaks on reis kahele, Ciabatta sünnimaale Itaaliasse, koos majutusega! Täpse sihtkoha saab võitja ise välja valida. Nüüd kõik Ciabattasid ostma, sest päikeseline Itaalia ootab!

Kampaania reeglid

1.Eesti Leivatööstuse tarbijamäng “Võida reis Itaaliasse” (edaspidi kampaania) toimub ajavahemikus 01.06.2018 kuni 31.08.2018. Kampaania korraldajaks on Eesti Leivatööstus AS (edaspidi korraldaja), Ringtee tn 2, 51013 Tartu, Tartumaa, registrikood: 10020297.

2.Kampaania peaauhinnaks on reis Itaaliasse 2-le inimesele. Lisaks loositakse iga kahe nädala tagant välja ka 2 kinkekotti Eesti Leivatööstuse toodetega, kokku 14 tk.

3.Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4.Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Eesti Leivatööstuse Ciabatta toode ja registreerida vastava ostu ostutšeki number kodulehel www.eestileib.ee/ciabatta.

5.Registreeritud ostutšekk tuleb säilitada kampaania lõpuni. Auhinna kättesaamiseks on vajalik esitada kampaania korraldajale ostutšekk.

6.Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra. Ühe ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreering.

7.Kodulehel registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

8.Kampaania ajavahemikul 01.06.2018 – 31.08.2018 loositakse iga kahe nädala tagant kampaanias osalejate vahel välja 2 kinkekotti Eesti Leivatööstuse toodetega. Kinkekoti loosimises osalevad kõik kahe nädala jooksul reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud. Kõik kodulehel registreerunud osalevad kinkekoti loosimises ühe ostutšeki numbriga ühe korra. Mida rohkem ostutšekke registreerid, seda suurem on võiduvõimalus. Kinkekotid loositakse välja kampaania perioodil igal reedel (v.a. 01.06.2018) 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, ja 31.08.

9.Kampaania lõpus 31.08.2018 loositakse kõikide reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikute vahel välja peaauhind ehk reis kahele Itaaliasse.

10.Peaauhinnaks on edasi-tagasi standardklassi lennupiletid kahele vabalt valitud Oikumena reisibüroo http://oikumena.ee/ poolt opereeritud lennusihtkohta Itaalias koos majutusega korraldaja poolt määratud hotellis 7 ööd. Võitja peab soovitud sihtkoha, reisikuupäevad ning mõlema reisija nimed teada andma korraldajale 2 nädalat pärast auhinna loosimist, vastasel korral kaotab võitja õiguse auhinnale. Lennuperiood peab jääma ajavahemikku 01.09.2018-01.05.2019. Reisi ei saa broneerida järgnevasse perioodi: 17.12.2018 – 01.01.2019. Võimalus kinnitada lende soovitud kuupäevadel sõltub lendude täituvusest, vajalik on paindlikkus kuupäevade osas.

11.Auhind tuleb ära kasutada ühe tervikuna, st reisides kahekesi koos. Peaauhinna võitja või tema reisikaaslane peab reisi toimumise ajaks olema vähemalt 18-aastane. Võitja ja tema reisikaaslane vastutavad täies mahus ise oma reisidokumentide kehtivuse eest. Peaauhinda ei ole ole lubatud edasi müüa kolmandatele isikutele. Müügitehingu tuvastamisel on korraldajal õigus peaauhind kehtetuks kuulutada. Võitja garanteerib piisavate rahaliste vahendite olemasolu reisi ajal ja kannab reisiga seotud lisakulutused. Kui auhinnareis hilineb või jääb ära reisikorraldajast või korraldajast mitte olenevatel põhjustel, ei korva reisikorraldaja ega korraldaja reisikahjusid ega uute piletite vormistamisega seotud kulutusi.

12.Võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.eestileib.ee/ciabatta hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Võitjatega võetakse ühendust hiljemalt kahe nädala jooksul pärast võitjate avalikustamist.

13.Kinkekottide võitjatele ja peaauhinna võitjale saadetakse teade e-maili või teel või võetakse ühendust telefoni teel. Peaauhinna võitjaga lepitakse auhinna üleandmise tingimused võitja ja korraldaja vahel eraldi kokku. Võitjad saavad auhinna kätte loosis osalenud ostutšeki ja isikut tõendava dokumendi alusel.

14.Juhul, kui peaauhinna või kinkekoti võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud selgelt ja loetavalt ostutšekki, millel oleva numbri ta korraldajale saatis, samuti juhul, kui võitjaga ei ole hiljemalt kahe nädala jooksul alates internetis www.eestileib.ee/ciabatta võitja nime avalikustamist kontakti saadud, on korraldajal õigus jätta peaauhind või kinkekott üle andmata või valida teine võitja.

15.Korraldajalt peaauhinna või kinkekoti vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

16.Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Eesti Leivatööstus AS, samuti Agentuur La Ecwador OÜ töötajad.

17.Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindasid ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, va juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

18. Auhindade võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

19.Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanialehe mittetöötamine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millega registreeruti), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

20.Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

21.Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

22.Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja poolt määratud kampaania läbiviijale märksõnaga “Eesti Leivatööstuse kampaania” aadressil Agentuur La Ecwador OÜ, Vabaduse pst 60a, Tallinn, 11621 või e-mailil kampaania@laecwador.ee.