Eesti Leivatööstus teeb EASi toel teadus- ja arendusalast koostööd Eesti Maaülikooli

//

Eesti Leivatööstus teeb EASi toel teadus- ja arendusalast koostööd Eesti Maaülikooli

 

Eesti Leivatööstus teeb EASi toel teadus- ja arendusalast koostööd Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooliga. EASi arendusosaku abil käivitasime projekti, mille käigus Eesti Maaülikooli teadlased, Helena Andresoni juhtimisel viivad läbi uurimistöö leivajuuretise tehnoloogiliste omaduste tõstmiseks. Projekti eesmärk on tagada AS Eesti Leivatööstusele kvaliteetse juuretise olemasolu, et vajadusel või teatud ajavahemiku järel saab edaspidi konserveeritud kindla koostisega starterkultuuri abil taastada või valmistada leivajuuretist, ilma et tekiks kõrvalekaldeid toote kvaliteedis ja seisakuid tootmisprotsessis.

 

Projekti teema „Leivajuuretise tehnoloogiliste omaduste tõstmine“ tuleneb AS Eesti Leivatööstuse poolsest praktilisest vajadusest kaasajastada oma tehnoloogilist baasi, mille alla kuulub ka kasutuses olevate tarbejuuretise tootmistehnoloogia uuendamine. Kaasaegses leivatööstuses põhineb leivajuuretise kasutamine selle igapäevasel värskendamisel, mille käigus segatakse leivateost järelejäänud osa juuretisest värske jahu ja veega ning kääritatakse uueks leivajuuretiseks. Regulaarne juuretise uuendamine aitab hoida juuretist ja selles leiduvaid mikroorganisme metaboolselt aktiivsena ning seeläbi kindlustada juuretise käärimisvõime ning valmistatavate leibade kvaliteet. Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist summas 17 276 eurot.   

 

 

2018-01-15T16:35:35+00:00